Windowsutveckling

Erfarenhet

Vi har arbetat med systemutveckling sedan 1993 och har utvecklat lösningar för alla möjliga typer av problemställningar.
Allt ifrån enklare desktopapplikationer till mobila lagerslöningar samt mobila sälj/orderlösningar.


"Läs gärna mera om de olika utvecklingsuppdragen vi genomfört nedan!"

Mobil lagerlösning byggd på Windows CE/Mobile


På ett flertal lager i sverige har vi utvecklat en mobil lagerlösning som innehåller Inleverans, Utleverans, Lagerflytt och Inventering.
Lösningen har utvecklats både för Windows CE och Windows Mobile och bygger på en klient i handdatorn som kommunicerar med en Webservice (WCF).
Webservicen i sin tur kommunicerar mot en SQL server. En Windows Service håller sedan affärssystemet uppdaterat med data i realtid.

Säljapp utvecklad för Windows Phone


Denna lösning bygger på samma arkitektur som nämnda lagerlösning här bredvid. Dvs en klient utvecklad i Silverlight for Windows Phone kommunicerar med en Silverlight Enablad webservice (WCF).
Webservicen kommunicerar sedan med SQL servern för att hämta och lämna data. Windows servicen tar sedan hand om alla uppateringar mot affärssystemet.

Export till BGC Invoice och BL Ekonomi


Enklare Windows program som visar alla fakturor i ekonomisystemet, som inte tidigare exporterats. Med möjlighet att ta med tidigare exporterade fakturor samt välja ut enstaka fakturor utifrån diverse filter möjligheter.

Export av fakturor från bla Visma Global, Visma Business och Saturnus Advokatsystem.

Budgetimport program för Visma Global


En Wizard/guide tar dig igenom de olika stegen för att importera data från en MS Excel fil. Du leds via olika steg där du väljer fil, flik att hämta data från samt vilka kolumner du vill använda till vad. Dvs en enklare mappning mot affärssystemet. Du får också välja vilken budgettyp samt bokföringsår som du vill använda vid importen mot affärssystemet.