MyRex Suite

Rapport och Analysverktyg

MyRex Suite är resultatet av över 20 års konsultationer och utveckling inom Business Intelligence området.
Program sviten innehåller tre delar: Windows, Web och Distribution.


MyRex är framtaget för att vara enkelt för slutanvändarna att förstå samt att det ska gå snabbt att implementera till skillnad från många andra analys paket.

"Läs gärna mera om respektive del nedan:"

MyRex for Windows


Byggd för att enkelt kunna användas utan ngn större utbildning. Men kraftfull så du verkligen får ut det du vill ha av ditt system.
Denna klient låter dig bygga upp dina Dashboards, Rapporter, Pivottabeller och vanliga tabeller.

Läs mera>>

MyRex for Web


Webklienten låter dig titta på alla dina Dashboards, Rapporter, Pivottabeller och tabeller via ett webgränssnitt.
Kör den i den browserklient du bäst föredrar. Google Chrome, Internet Explorer mm.

Läs mera>>

MyRex for Distribution


Skapa distributionsjobb för dina rapporter. Skicka en eller flera rapporter till en eller flera mailadresser.
Skapa HTML filer på ett fileshare för visning på ett intranät.

Läs mera>>