Integrationer

Erfarenhet

Vi har arbetat med systemutveckling sedan 1993 och har utvecklat lösningar för alla möjliga typer av problemställningar.
Allt ifrån enklare desktopapplikationer till mobila lagerslöningar samt mobila sälj/orderlösningar.


"Läs gärna mera om de olika utvecklingsuppdragen vi genomfört nedan!"

EDI order - Media Markt


Lösningen bygger på att filerna från Media Markt läggs på en FTP site och därifrån hämtas och görs om så de sedan kan skapa en order i affärssystemt.

Kontakta oss för mera information>>

Elektronisk fakturahantering Centsoft/Ascendo


Vi har gjort kopplingar till/från både Centsoft och Ascendo.
Lösningarna ser olika ut men har samma slutprodukt: Effektiv hantering av fakturor mellan affärssystemet och fakturasystemet.

Kontakta oss för mera information>>

Lagerhantering - Epix/Aditro


Har du ett befintligt lagersystem som du vill koppla till ditt affärssystem så kan vi hjälpa dig.
Vi har stor erfarenhet av bla Epix och Aditros lösningar. Kopplingen bygger på realtids integration vilket gör att snabbheten i systemet finns där.

Kontakta oss för mera information>>

Transportdokument - Memnon/LogTrade


I Våra lagerlösningar integrerar vi ofta mot Memnon och LogTrade. Båda stora Transporthanteringssystem.
Lösningen bygger på direktkoppling via Webservicar för att skicka information om kommande transporter samt utskrifter av transportdókument-

Kontakta oss för mera information>>